ندای توی، ندایی از اعماق تاریخ و اندرون انسانهاست برخاسته از تویسرکان

تجلیل ازمربیان پرورشی تویسرکان

درهشتم اسفندسال 1359 هجری شمسی،به همت شهیدان رجایی وبا هنر،امور تربیتی به عنوان یک بخش جدایی ناپذیرازتعلیمات تاسیس شد وتوانست جایگاهی ویژه درنظام آموزش وپرورش ایران کسب نماید.


 تجلیل ازمربیان پرورشی تویسرکان

به منظوربزرگداشت هشتم اسفند ماه سالروزنهاد مقدس امورتربیتی وارج نهادن به خدمات ارزنده وتلاش صادقانه پرچمداران این جریان زلال ومقدس جلسه ای با حضور معاون پرورشی وتندرستی اداره کل استان همدان برگزارشد.
مظاهری معاون پرورشی اظهارداشت:درهشتم اسفندسال 1359 هجری شمسی،به همت شهیدان رجایی وبا هنر،امور تربیتی به عنوان یک بخش جدایی ناپذیرازتعلیمات تاسیس شد وتوانست جایگاهی ویژه درنظام آموزش وپرورش ایران کسب نماید.
وی گفت:نفس انسان درآغازآفرینش سالم وبی آلایش است وتحت هرنوع تعلیم وتربیت که قراربگیرد به همان سرشت درمی آید اگرتعلیم وتربیت براساس فطرت پاک واستعدادهای درونی انسانی باشد،او انسانی پاک، وارسته وبا اخلاق دینی پرورش می یابد واگر تربیت شخص بر فساد اخلاقی و معیارهای غیرالهی مبتنی باشد به فردی فاسد وبی ایمان تبدیل می شود.
وی ضمن تأکید بر این مطلب که درکشوردین مدار ایران مسئله تربیت از دیرباز مورد توجه مردم و متفکران بوده و همواره از سوی آنها مورد اهتمام و تاکید قرارگرفته است، افزود:مربی زمانی که پا به عرصه تربیتی می گذارد باید تهذیب نفس داشته باشد تا حرف او در مربیان تاثیرگذار باشد و همچنین دو اصل مهم اعتدال و تدرج را در رسیدن به اهداف خود در نظرگرفته و مورد توجه قرار دهد. وی ادامه داد: اصل اعتدال، به استناد سوره بقره آیه 143 شما امت وسط هستید و افراط وتفریط جواب نمی دهدمی باشد لذا باید توجه داشت که درمسائل تربیتی افراط وتفریط جواب معکوس می دهد. اصل تدرج نیز یعنی در مسائل تربیتی باید مربیان پرورشی از اصل تدریجی استفاده کنند.
وی با اشاره به نزول  قرآن در طول 23 سال به پیامبراسلام (ص) تصریح کرد: کارهای فرهنگی زمان می برد لذا مربیان به دو اصل مهم فوق توجه خاص داشته باشند.
لازم به >>ذکر است شهرستان تویسرکان دارای 75 معاون و مربی پرورشی 28 مشاور، 50 مربی ورزش  و 8 مربی بهداشت می باشد.
در پایان مراسم با اهدا لوح تقدیر و هدیه از این عزیزان تجلیل شد.

   + خبرنگاران ندای توی ; ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()