ضعف مدیریت؛ کاهش تولید

ضعف مدیریت؛ کاهش تولید

همدان 646 واحد دارای پروانه بهره‌برداری و کارت شناسایی پرورش مرغ گوشتی دارد.
مدیر امور طیور جهاد کشاورزی استان همدان ضمن تأکید بر این مطلب اظهار داشت: ضعف مدیریت صحیح در واحدهای کوچک پرورشی، عدم استفاده از تکنیک‌ها و دانش فنی روز در این واحدها و بهداشتی نبودن بعضی از جایگاه‌های پرورش دام و طیور که منجر به افت تولید می‌شود، از مواردی است که باید برای آن تصمیم‌گیری شود.
مهندس محمد نظر‌پور با تأکید بر لزوم فراهم بودن شرایط در واحدها برای پذیرش برخی از بیماری‌های همه‌گیر نظیر آنفلوآنزا و مبارزه محدود و غیر‌اصولی با بیماری‌ها از طریق بهره‌برداران تصریح کرد: نبود امکانات و تجهیزات روز دنیا در واحدهای موجود و عدم امکان دسترسی کامل دامداران، مرغداران و زنبورداران به اطلاعات روز نیز باید رفع شود.
مدیر امور طیور جهاد کشاورزی همدان با تحلیل وضعیت موجود دام و طیور استان گفت: تعداد 646 واحد دارای پروانه بهره‌برداری و کارت شناسایی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 7 میلیون و 314 هزار و 300 قطعه در استان وجود دارد.
وی با اشاره به وجود 55 واحد دارای پروانه بهره‌برداری و کارت شناسایی پرورش مرغ تخمگذار به ظرفیت یک میلیون و 858 هزار و 500 قطعه تصریح کرد: تعداد 19 واحد دارای پروانه بهره‌برداری پرورش مرغ مادر به ظرفیت 429 هزار و 550 قطعه و همچنین چهار واحد دارای پروانه بهره‌برداری پرورش پولت تخمگذار به ظرفیت 250 قطعه در استان فعال است.
نظرپور از وجود یک هزار و 838 نفر زنبوردار دارای 147 هزار و 527 کلنی پرورش زنبور عسل در همدان خبر داد و ابراز داشت: تعداد 298 واحد پرورش گاو شیری دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی به ظرفیت 18 هزار و 638 رأس و 402 واحد در حال تأسیس به ظرفیت 28 هزار و 930 رأس در استان وجود دارد.
وی در پایان گفت: همچنین 191 واحد پرورش گوساله‌پرواری دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی به ظرفیت 19 هزار 992 رأس و 86 واحد در حال تأسیس در استان همدان وجود دارد.

/ 0 نظر / 7 بازدید