همایش ارتقا جایگاه کنکور شهرستان تویسرکان

همایش ارتقا جایگاه کنکور شهرستان تویسرکان

به همت معاونت آموزش ونوآوری شهرستان تویسرکان،سومین همایش ارتقا جایگاه شهرستان درکنکورسراسری با حضور استاد برجسته کشوری دکترکامران صداقت و 900 دانش آموز توانمند در سالن فردوسی شهرستان تویسرکان برگزار شد . در این همایش دکتر کامران صداقت عضو هیات علمی دانشگاه تبریز راهکارهای موفقیت در کنکور را برای دانش آموزان برشمردند وی گفت : در کنکور امسا ل میزان تا ثیرمعدل نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری یافته که دانش آموزان لازم است با در نظر گرفتن این معیار سعی داشته باشند معدل خود را افزایش دهند . وی در رابطه با شیوه صحیح مطا لعه مطالبی را عنوان نمودند واظهار داشت برای اینکه میزان یاد گیری افزایش یابد قبل از هر چیز مطالعه ای فعا ل وپویا داشت وشیوه صحیح مطا لعه چهار مزیت عمده را به دنبا ل دارد .زمان مطالعه راکاهش می دهد، میزان یاد گیری راافزایش ومدت نگهداری مطالب راطولانی تر می کندوبه خاطرسپاری اطلا عات راآسانترمی کند. وی گفت:مواردی هستندکه با دانستن،به کارگیری ویا فراهم نمودن آن ها،می توان مطا لعه ای مفید تربا بازدهی بالاترداشت ودرواقع این شرایط به شما می آموزند که قبل ازشروع مطالعه چه اصولی رابه کارگیرید. آغازدرست،برنامه ریزی،نظم وترتیب،حفظ آرامش،استفاده صحیح ازوقت،سلامتی وتندرستی ازشرایط مطالعه می باشند.

/ 0 نظر / 12 بازدید